Spotkanie daje możliwość zmiany spojrzenia na siebie jako na istotę pełną wszelkich zasobów, z doskonałą przeszłością, spokojnie patrzącą na zdarzenia jako właściwe i budujące; podaje prosty sposób na zmiany swoich wzorców i ich materializację, pokazuje inne spojrzenie na powszechnie spotykane definicje i pojęcia typu – oczyszczanie, czerń, lęk, poczucie winy, poczucie wartości, afirmacje, planowanie; powiększa zadowolenie z siebie i spokój wewnętrzny.

Polepszenie odczuwania konkretnych informacji od natury, szczególnie świata kamieni, pogłębienie zaufania do siebie, osadzenie we własnej linii czasoprzestrzennej, poczucie szczęścia i spełnienia, nowa pojęciowość serca.