HOLISTYCZNE UZDRAWIANIE
Teoretycznie i Praktycznie poznamy i doświadczamy Uzdrawiającego Procesu Grupowego.
Integrowanie Ciała, Duszy, Energii, Umysłu.
Świadomość Dźwięku i Głosu.
Ćwiczenia Energetyczne i Medytacja.
Święte Żywioły Uzdrawiającego Źródła.
Odkrywanie Pierwotnej Czystości Świadomości i Energii.
Zrozumienie Doświadczania Ciała.
Uwalnianie i Integracja Emocji.
Korzystanie z Pola Grupy.
Kreowanie Dobrostanu