Koherencja serca wg Heart Math

Stres wpływa na nasze ciało, umysł, emocje i zdrowie. Jego negatywne skutki można odczuć w sferze relacji w domu i w pracy, efektywności działania, obniżeniu jakości życia, zaniku umiejętności cieszenia się własnymi osiągnięciami, przeżywania radości wraz z innymi i docenienia piękna życia.

Niektóre emocje są dla nas budujące i dodają nam energii, zwiększają jakość naszego życia, regenerują nas i sprawiają, że się rozwijamy. Inne odbierają nam energię, drążą nas i dają poczucie, że zmierzamy donikąd. Jednak możemy dokonywać emocjonalnych wyborów. Jeśli jesteśmy źli lub rozżaleni możemy trwać w tej emocji, odtwarzać sytuacje, zaogniać te emocje, albo poszukać sposobu, by powrócić do spokojnych i zbalansowanych uczuć.

Żeby móc dokonywać emocjonalnych wyborów, musimy się nauczyć je rozróżniać. Nauczyć się rozpoznawać, kiedy je czujemy, by zarządzać i regulować nasze reakcje emocjonalne. Możemy to zrobić poprzez nauczenie się jak zwiększyć koherencję rytmu serca.

Dzięki temu w naszych relacjach jesteśmy w stanie wznieść się ponad nasze oczekiwania, rozczarowania, niepowodzenia i trudności, by z poziomu miłości komunikować się i słuchać drugiej osoby. Dzięki koherencji wprowadzamy do naszych relacji harmonię a komunikacja staje się skuteczna i oparta na sercu.

Korzyści płynące z warsztatu:

  • dowiesz się czym jest stan koherencji i jak go osiągać w prosty i szybki sposób,
  • nauczysz się podnosić wibracje elektromagnetycznego pola serca poprzez synchronizację serca i mózgu,
  • poznasz swój krajobraz emocjonalny i nauczysz się zarządzać swoimi reakcjami,
  • poznasz nowe aspekty koherentnej komunikacji i nauczysz się prowadzić trudne rozmowy w domu czy w pracy, by wprowadzić swoje relacje na wyższy poziom wibracji,
  • doświadczysz zmiany wewnętrznej, spokoju i harmonii i dowiesz się, jak ją wprowadzić do codziennych obowiązków i aktywności,
  • będziesz mieć możliwość zaobserwować lub poćwiczyć swoją koherencję dzięki specjalnej technologii biofeedback.