Koncert Organic Sounds- Powrót Do Źródła

Muzyka, chyba jak żadna inna forma sztuki, jest ściśle powiązana z chwilą – z teraźniejszością. Dźwięk wydawany z instrumentu przez muzyka, jest natychmiast słyszalny przez słuchacza. W ten sposób tworzy się niezwykła, powiązana z „tu” i „teraz”, więź pomiędzy twórcą a słuchaczem. Powstaje przestrzeń dla duchowego przekazu. Muzyka to przede wszystkim język duszy – forma energii zdolna przenosić emocje, a nawet obrazy, smaki, wspomnienia. Świadome i pełne przeżywanie muzyki prowadzi nas do stanów bliskich medytacji, a niejednokrotnie do samej medytacji. Muzyka może pobudzać, „napędzać”, ale może też uspokajać. Tymczasem spokój jest jednym z najlepszych leków dla ciała i duszy. W pędzie życia gubimy sens i tracimy kontakt z samym sobą. Zatrzymanie pozwala na samoistne uruchomienie mechanizmu samouzdrowienia i odzyskiwania harmonii. Muzyka to też ekspansja, uwolnienie wszystkich wewnętrznych stanów i blokad. W naszej twórczości łączymy te dwa pierwiastki, kierując powstałą energię do wewnątrz, by potem móc rozkwitnąć i wybuchnąć na zewnątrz.”

Zapraszamy Ciebie do doświadczania siebie w muzyce, w swobodnym tańcu i medytacji.