WARSZTAT Latino Solo Ladies Styling

Nauka kilku prostych układów tanecznych LATINO SOLO LADIES STYLING, ma na celu pokazanie w jaki sposób można wykorzystać „wrodzone” zasoby ruchowe w tańcu. Kolejnym celem pracy na festiwalu jest oczywiście zaszczepienie zamiłowania i pasji do tańców Latino.