WYKŁAD POLE KRYSZTAŁOWE CZŁOWIEKA

WYKŁAD – POLE KRYSZTAŁOWE CZŁOWIEKA

W Polu Kryształowym Człowieka…
Mamy wiele ścieżek wiedzy o budowie energetycznej człowieka. Moje poznanie
prowadzi przez przestrzenie, które nie mają swoich źródeł pisanych ani ustnych w znanych
filozofiach czy naukach z ostatnich tysiącleci… Poznanie przyszło poprzez odczyt rękami
dookoła ciała człowieka i kilka lat badania tego niepojętego dla naszej cywilizacji zjawiska.
Człowiek, w moim odczycie, wygląda jak portal / brama / błona pomiędzy
wszechświatami – co najmniej dwoma, równie ogromnymi i równie energetycznymi.
„Nasz wszechświat” widoczny z jednej strony – dookoła – człowieka ukazuje nam
postać podobną do Słońca czy Jeża (dwa potężne symbole prasłowiańskie). Cały tułów jest
wirem z którego nieustannie „wypływają” niezliczone ilości nici czy promieni. Nici te tworzą
na zewnątrz ciała bardzo specyficzne połączenia i kształty, przypominające formy spotykane
u Istot Żywych na Ziemi.
Kształty pola czy struktury mają swoje odwzorowania w elementach świata roślin i
zwierząt oraz elementów ziemi czy minerałów. Ślady dawnego wykorzystania tej wiedzy
możemy spotkać w naturalnej postaci w strojach ludowych oraz świadomie stosowanych
jako wzmocnienie energetyki w strojach panujących – od najdawniejszych czasów. Każdy
Człowiek posiada pełne wyposażenie we wszystkie kształty i funkcje struktur, ale nie ze
wszystkich na raz korzysta. Struktury wykorzystywane w danej chwili są napełnione energią z
wiru serca i działają w materii naszego świata trójwymiarowego i zdarzeń.

Podstawowe formy pola układają się pasmami w elementy przypominające znane
kształty – podałam najbliższe dla mnie skojarzenie: skrzydła przednie i tylne, skrzydełka w
okolicy łydek i głowy, elementy głowy przypominające formy zwierząt – wielki dziób,
rozgałęzienia w formie rogów czy korony drzewa, wydłużona broda, pasma układające się
promieniście dookoła głowy, pasma zgrupowane przy nosie i brwiach – kocie, czub na środku
głowy przechodzący po plecach w dół, kryza od ramion w postaci kołnierza czy rozpostartego
pawiego ogona, stabilizator biegnący od kości krzyżowej w dół – przypominający ogon
kangura. Zaobserwowałam też dwie formy nazwane przeze mnie Koronami z racji swojej
wielkiej wagi. Korona głowy wygląda jakby dookoła czoła świeciły kolorowe latarki/kryształy
poziomo w przestrzeń – przypomina znaną nam aureolę czy rondo kapelusza, czy płatki
rozkwitniętego kwiatu, wianek z kwiatów, rozświetla się naszym blaskiem przy okazywaniu
radości, przy działaniu pełnym śmiechu. Korona bioder łączy nasze biodra z wnętrzem Ziemi
w postaci świecących smug, układających się od bioder w dół i przypomina kielich kwiatu,
powinna być w nieustannym łagodnym ruchu, dla nieustannej witalności.
Taki wygląd pola z opisem porównującym do zwierząt czy roślin może być dla niektórych
dziwny, a nawet "brzydki", ale daje nam też pojęcie o tym co dla nas najważniejsze –
jesteśmy Wszystkim. Mamy ciało materialne człowieka, z elementów Ziemi, a eteryczne i
energetyczne – pozostałych Istot Żywych, co daje nam Istotę Pełną i połączoną.
Czyż nie ta zasada leży u podstaw wielu pra-filozofii i zasad działania energii na Ziemi i
we Wszechświecie? Czyż nie wspieramy się symboliką zwierząt mocy i mocą roślin w
rytuałach szamańskich? Czyż nie wtedy uruchamiają się nasze naturalne struktury i dają nam
nowy, inny zasób energetyczny do działania? Jesteśmy połączeni z innymi światami w sposób
energetyczny i to jest oczywiste, a czy dopuścimy do siebie myśl i poczucie, że jesteśmy
Całym Światem? Jesteśmy Wszystkim.

Struktury kryształowe można wyłącznie odczytać w polu innego człowieka – nikt nie
jest w stanie ich zmieniać poza nami samymi!!! Choć można nas przestraszyć lub namówić do
zmian i wtedy jest to ingerencja, ale za naszą zgodą – nieświadomą – częściowo pod wpływem
lęku, ale zgoda niestety jest… Mogą na nas działać struktury, które są z nami połączone od
chwili narodzin z racji wejścia w konkretny system religijny, państwowy, szkolny czy
rodzinny.
Zauważyłam pewne prawidłowości przy Czytaniu Pola – w polu kryształowym można
znaleźć i wskazać miejsca, gdzie przychodzi do nas informacja o jakiejś dysharmonii. Pole i
nasza intuicja działa natychmiast! Po usłyszeniu takiej informacji można podjąć decyzję o
zmianie i od razu skonfrontować, jak zaszła ta zmiana w strukturach energetycznych. Mamy
to niesamowite szczęście, że jest to od razu widoczne i od razu działa w energii, możemy
wtedy zacząć wprowadzać to w materię i działania życia codziennego.
Pojawiają się wtedy wskazówki, osoby i zdarzenia, które będą wspierać tą drogę i
materializować „naprawiony” obraz energetyczny z naszego pola. Ważne jest podjęcie
decyzji i realizowanie jej potem według informacji, które się pojawiają.

***

Indywidualne Czytania Pola Kryształowego

Jest to spotkanie mające na celu uświadomienie sobie 2-3 głównych informacji z życia, usłyszenie ich i spowodowanie zmiany poprzez zmianę magnetyzmu swojego serca, zmianę kierunku czucia, myślenia i działania. Te kilka informacji, to zwykle kluczowe miejsca w polu energetycznym, mające wpływ na zdarzenia i nasze samopoczucie.

Pole kryształowe to zapis magnetyzmu naszego serca – informacji dookoła naszego ciała w kryształach/drobinach eterycznych, nasza biblioteka zdarzeń w całej czasoprzestrzeni. Z pomocą przeczytania tego zapisu  – możemy świadomie podejmować decyzje o zmianach. Zmiany to najczęściej rezygnacja ze współpracy naszego pola z innymi zaplecionymi czasowo polami, niekorzystnymi dla nas. Wszystkie procesy rozplatania się z innymi światami dobrze prowadzić bardzo, bardzo powoli.  Im więcej czasu damy sobie na zmianę, tym lepiej ona będzie działać – już od chwili decyzji.

W  kryształach naszego pola pokazują też się przyczyny zaburzeń emocjonalnych i chorób ciała na głębokich poziomach zapisu. Możemy sie również dowiedzieć o naszych zasobach i zdolnościach, a raczej potwierdzić, o czujemy swoje predyspozycje od dziecka . Ważne są również informacje o zaniedbanych  przez nas własnych aspektach, które  są ważne dla naszego życia i zdrowia. Pod wpływem żarliwej decyzji pole się przebudowuje, zbędne połączenia/nici obcego pola wyplatają się z naszego same. Wystarczy podjąć mocną decyzję i trwać przy niej.
Reszta robi się sama. Zmienione energetycznie części naszego pola działają na materię i zdarzenia.

Krótko o mnie…

Zawodowo byłam wykształcona jako architekt inżynier, doktor historii architektury Politechniki Wrocławskiej – ze specjalnością początków gotyku klasycznego na Śląsku – gotyku dającego połączenie Nieba i Ziemi  oraz przestrzenie o niezwykłych właściwościach i możliwościach.  Byłam również kilkuletnim wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego kształcąc dokumentalistów zabytków. Te długoletnie spacery po przestrzeniach małych i dużych kościołów oraz zabytkowych świeckich przestrzeni mieszkalnych dało mi bardzo wrażliwe spojrzenie na energię miejsc i jej oddziaływanie na ludzi. Nawet jeden kościół – wzniesiony zwykle na miejscu mocy –  ma wiele różnorodnych zakątków mocnych energetycznie i czasem całkowicie różnych od siebie. Miejsca te wraz z budowlami są też między sobą połączone w sieci przestrzennej opasającej Ziemię i w nieustannym kontakcie, jakby rozmawiały ze sobą. Kontakt ten odbywa się z pomocą kryształów urodzonych i mieszkających wewnątrz Ziemi.

Prywatnie: Po różnych przygodach życiowych otworzyły mi się możliwości „czytania z przestrzeni” i kontaktów z energiami otoczenia, innymi istotami, co doprowadziło do rozwoju tych umiejętności oraz szybkich i gwałtownych zmian zawodowych i osobistych. Dar bardzo chciał być używany 🙂

Od kwietnia 2013 roku mieszkam (wraz z rodziną)  w mini wsi w Górach Kocich, niedaleko Trzebnicy, co dało mi nareszcie! okazję do badania pola kryształowego Przyrody, obserwowania pierwotnej energetyki roślin uprawianych przez człowieka. i dziko rosnących. Większość z naszego areału to wolno rosnące różne zioła z alejkami miedzy nimi – całość tworzy ciekawy sposób na spotkanie wielu roślin i zawsze pasjonującą wycieczkę labiryntem Natury.

Prowadzę warsztaty o kryształach i czytania pola kryształowego w całej Polsce i w Europie.

W ubiegłym roku – 2017 – rozpoczęłam wydanie serii książek o kryształach, a właściwie życiu w kryształowych światach – czy li całej Naturze Ziemi. Dostępne są już „Mandale kryształowe” oraz „Kryształy w życiu człowieka”. Kolejna część „Relaks i zdrowie w kryształach” pojawi się w 2019 roku.

Od niedawna prowadzę różne spotkania i sesje z kryształami w gabinecie we Wrocłąwiu. W tej chwili gościnnie, a od nowego noku 2019 – w pierwowzorze komnaty kryształowej. Da to możliwość doświadczania wibracji kamieni w większym stężeniu niż zazwyczaj  mamy okazję i w ten sposób,  poprzez szybsze przełamanie barier lękowych,  szeroki dostęp do swoich możliwości i informacji o sobie. Każdy potrzebuje jakiś określony rodzaj i ilość „kilogramów” minerałów dla przełamania pewnego punktu krytycznego, po którym następuje ogromne rozluźnienie i pojawiają się przeróżne regulacje na poziomie ciała, a także emocji i umysłu.

Prowadzę również doświadczenia nad tematyką kryształowo-kwiatowych ogrodów oraz harmonizacją otoczenia domu i jego wnętrza – poprzez wprowadzanie elementów żywiołów i struktur kryształowych. W  najbliższym planie jest również SPA kryształowe z szerokim programem dla dzieci.

więcej informacji pisanej i filmy – http://swiatkrysztalow.com.pl/krotko-o-mnie/