Trance Dance – Bliskość, Zaufanie, Relacje

Ten warsztat to efekt moich własnych doświadczeń I procesów oraz życiowych zmian. Powstał na bazie tańca intuicyjnego, medytacji obecności, pracy z oddechem, świadomym dotykiem, pracy z energią bezwarunkowej miłości i jedności. Jest zaproszeniem do nawiązania kontaktu z własnym ciałem, emocjami, granicami, potrzebami, do świadomego, pełnego szacunku wchodzenia z kontakt ze sobą i sobą nawzajem.

Zapraszam Cię do zanurzenia się w swoje emocje, czucie ciała, pogłębienie świadomości na poziomie fizycznym i mentalnym.

Do spotkania ze sobą i z innymi uczestnikami warsztatu.

Do prawdziwego spotkania siebie w drugim człowieku i spotkanie drugiego człowieka w sobie. Do współ-bycia. W sobie i ze sobą nawzajem.

Do coraz głębszego czucia i pojmowania. Do odkrywania siebie w pełni.

Do zatrzymania się w Tu i Teraz. Do stawania we własnej prawdzie i gotowości do jej kwestionowania. Do BYCIA. Do ciągłej transformacji.

W przepływie emocji, w ruchu i bezruchu, w zmienności, w wielowymiarowości swojego ‚Ja’.

Poprzez muzykę, taniec, oddech, dotyk, medytację i kontakt.