WARSZTAT DMT  „ŚWIAT MNIE NIESIE – OPARCIE, ZAUFANIE, PODĄŻANIE” – WARSZTAT EKSPLORACJI SIEBIE W RUCHU.

„Świat Mnie Niesie” – to warsztat o poczuciu ugruntowania w swoim życiu, o oparciu, o zaufaniu do siebie, świata, ludzi, o spokoju, który z tego płynie i mocy do kreowania swojego życia.
Zapraszam Cię do eksploracji siebie w przestrzeni ciała, w ruchu i tańcu, w przestrzeni dzielonej z innymi ludźmi, w interakcji. Zapraszam Cię do doświadczenia podstawy, którą zawsze masz pod swoimi stopami, czerpania oparcia, oddawania ciężaru, odważenia się, by się poddać, dać się poprowadzić, podążyć, po to by się zasilić, odpocząć, nabrać mocy i móc działać w pełni potencjału.

Zapraszam Nas wszystkich do zanurzenia się w swoim ciele, aby w połączeniu z oddechem, własnym rytmem i przepływem, poczuć osadzenie, poczuć swobodę bycia w sobie i lekkość bycia w przestrzeni.

Nieustannie jestem w zadziwieniu nad tym co się zadziewa, kiedy człowiek ruch po ruchu, oddech za oddechem, „sadza swojego własnego krytyka na krześle z boku”, pozwala sobie wejść w kontakt z własnym ciałem, a następnie zanurza się w jego przestrzeni i podąża za impulsami. Jaka wolność się pojawia, jaka lekkość i czysta radość z bycia. 🙂 Zachęcam Cię byś spróbował/a wejść w tą przestrzeń.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę psychoterapii tańcem i ruchem (DTMT – Dance Movement Therapy), ruch/taniec spontaniczny, aktywną wyobraźnię, wizualizację, uważność, świadomość oddechu, ćwiczenia w parach i w grupie.

Doświadczenie taneczne nie jest konieczne !
Kondycja fizyczna i ruchowa również nie gra roli !
Zajęcia są dla każdego, kto CHCE wziąć udział ! (pod warunkiem pełnoletniości)
Przyjdź jeśli tylko czujesz gdzieś w sobie impuls do wzięcia udziału.

CZEKAM NA CIEBIE J