WARSZTAT MINDFULNESS – medytacja i coaching

Mindfulness – medytacja i coaching to warsztat rozwijający naszą uważność, empatię i samoświadomość. Będzie on okazją do praktyki różnych form medytacji mindfulness, a także do doświadczenia głębokiego słuchania w tzw. diadach coachingowych. Uważne słuchanie i dociekanie, w atmosferze akceptacji i nieosądzania, prowadzić może do głębokich wglądów i lepszego rozumienia procesów zachodzących w nas samych, a także do polepszenia komunikacji i relacji z innymi. Dzięki dociekaniu możemy dotrzeć do naszych najgłębszych zasobów oraz jakości, za którymi najbardziej tęsknimy.

Wspólna praktyka medytacji uważności /mindfulness jest jak chwila zatrzymania w biegu życia. Pozwala nam spojrzeć na to, co dzieje się tu i teraz, zauważyć bogactwo chwili bieżącej i wszystko co się pojawia w jasnej soczewce uważności i życzliwości dla samych siebie.
Jak mawia prof. J. Kabat-Zinn: „Uważność oznacza bycie skoncentrowanym w określony sposób: Świadomie – tu i teraz, bez wartościowania i osądzania. Ten rodzaj uwagi sprzyja czujności i wspiera jasność umysłu, jak również zdolność do akceptacji obecnej chwili taką, jaka jest. Uświadamia nam ona fakt, że nasze życie składa się z całego szeregu chwil. Jeśli większości z tych chwil nie przeżywamy w pełni – omija nas w naszym życiu to, co najcenniejsze, nie dostrzegamy bogactwa i głębi możliwości, które pomagają nam rozwijać się i zmieniać. Uważność jest prostą i jednocześnie nadzwyczaj skuteczną metodą, by włączyć się w nurt życia, odkryć w sobie mądrość i siły witalne”.

Praktyka mindfulness przynosi nieocenione korzyści – zwiększone poczucie szczęścia, sensu i satysfakcji z życia, spokoju i równowagi wewnętrznej, większą kreatywność, zdrowsze relacje, redukcję stresu, skuteczniejsze radzenie sobie z bólem i chorobą a także z natłokiem myśli oraz z trudnymi emocjami i sytuacjami jakie niesie życie.