WYKŁAD + SESJA ODDECHOWA Świadomy oddech na co dzień

Inteligencja Oddechu to samoregulująca się siła, którą wzmacniasz ciało, umysł, emocje i ducha.To sposób na życie swoją Wizją. Życie w oparciu o najgłębsze potrzeby i pragnienia z uwzględnieniem dobrych relacji. Zaczynając od tej najważniejszej – mocnej relacji ze sobą.
Proponuje współcześnie przebadane praktyki, które są obecne od tysięcy lat w wielu kulturach. Robię to w formie łatwej do przyswojenia dla współczesnego człowieka. Celem moim jest uzupełnienie braków w szkolnej edukacji w zakresie dbania o własną energię życiową, rozwój inteligencji emocjonalnej i poczucie własnej wartości i zdolności do skutecznego radzenia sobie z problematycznymi sytuacjami. A także zbilżanie Człowieka do Duszy.

  • Żeby Cię starczyło na dłużej – dowiesz jak oddech wpływa na rozluźnienie systemu nerwowego, zachowanie młodości fizycznej i umysłowej.
  • Żeby Ci było lepiej ze sobą̨ i innym z Tobą też – poznasz model regulowania emocji oddechem
  • Żeby więcej móc – dowiesz się, jak podnieść́ poziom witalności oddechem i jak wzmocnić́ mózg
  • Żeby wiedzieć, jak uspokoić, ukoić siebie
  • Żeby być blisko własnej głębi istnienia – Duszy