Marek Niewiadomski Babaji, Leila Lidia Bęza

AUTENTYCZNA OBECNOŚĆ

  AUTENTYCZNA OBECNOŚĆ – TANTRA I DZOGCHEN 

  W czasie warsztatu będziemy aktywować grupowe pole Aktywnej Świadomości Dobrostanu, Miłości, Wolności .

  Będziemy uczyć się rozumieć i korzystać z Energii Grupy.

  Będą dobrane do procesu grupy Medytacje i Ćwiczenia. 

   

  HOLISTYCZNE UZDRAWIANIE 

  Teoretycznie i Praktycznie poznamy i doświadczamy Uzdrawiającego Procesu Grupowego. 

  Integrowanie Ciała, Duszy, Energii, Umysłu. 

  Świadomość Dźwięku i Głosu. 

  Ćwiczenia Energetyczne i Medytacja. 

  Święte Żywioły Uzdrawiającego Źródła. 

   

  Opis warsztatu

   

  AUTENTYCZNA OBECNOŚĆ – TANTRA I DZOGCHEN 

  Teoretyczne i Praktyczne wprowadzenie do Tantry i Dzogchen. 

  Żywy Proces dobrany do Pola Uczestników. 

  Wyzwalanie Spontaniczności, Autentyczności, Miłosnych Relacji, Świadomej Kreacji. 

  HOLISTYCZNE UZDRAWIANIE 

  Odkrywanie Pierwotnej Czystości Świadomości i Energii. 

  Zrozumienie Doświadczania Ciała. 

  Uwalnianie i Integracja Emocji. 

  Korzystanie z Pola Grupy. 

  Kreowanie Dobrostanu