GLIŃSKA – LACHOWICZ ANNA

CHOREOTERAPIA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

CHOREOTERAPIA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII

 

Taniec to najpiękniejsze zjawisko jakie znam, może pomagać, wyzwalać, leczyć, uspokajać i pobudzać. W tańcu możesz spotkać innych, możesz spotkać samego siebie, odkryć to, co nieświadome, usłyszeć odpowiedzi na zadane pytania i odnaleźć sens życia. Ani jedna przetańczona chwila nie jest chwilą straconą. Dlatego zaproszę ciebie do tańca i opowiem o tym, czym dla mnie jest taniec i dlaczego warto tańczyć. Mam szczęście, ponieważ taniec towarzyszył mi od zawsze, odkrywałam jego piękno i to, że jest też potężnym narzędziem w terapii, a do tego teraz mogę pracować tańcząc – prowadząc zajęcia o charakterze choreoterapii z elementami arteterapii ze studentami i skazanymi. O tańcu i jego walorach można czytać, dyskutować, rozmyślać – ale najlepiej po prostu zatańczyć! Przekonaj się sam! Zapraszam właśnie ciebie!

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Pedagog resocjalizacyjny, Certyfikowany Arteterapeuta (KAJROS) i Certyfikowany Edukator Arteterapii (KAJROS), choreoterapeuta, tancerz i instruktor tańca, Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Tańca, Essen). Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej terapii poprzez taniec oraz świadomej pracy z ciałem, m.in.: Life-Art Process, Ruch Autentyczny, 5Rytmów®, ¾ Dance, Medicine Movement, Danza Contemplativa, Taniec Kreatywny, Continuum Movement, Metoda Feldenkraisa, Tańce w Kręgu, Dance Movement Therapy, Joga i wiele innych.

Od ponad 12 lat propaguje walory choreoterapii i arteterapii w oddziaływaniach terapeutycznych i edukacyjnych, resocjalizacyjnych, także wobec osób nieprzystosowanych społecznie. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i pedagogów, psychologów i terapeutów, pracowników Domów Pomocy Społecznej, pracowników służby zdrowia, pracowników Służby Więziennej, animatorów, a także przyszłych arteterapeutów i choreoterapeutów.

Jako pierwsza w Polsce prowadzi terapię tańcem dla osób pozbawionych wolności. Autorka i koordynatorka nowatorskiego Projektu „WYSPA” promującego terapię tańcem dla skazanych. Aktywnie zaangażowana w działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób nieprzystosowanych społecznie oraz resocjalizację osób przebywających w zakładach karnych.
Ponad 18 lat doświadczeń zawodowych, ponad 1000 godzin przebytych szkoleń, ponad 70 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych w Polsce i za granicą, ponad 2000 godzin praktyki na parkiecie, autorka książek i wielu artykułów naukowych propagujących walory terapeutyczne i resocjalizacyjne tańca. Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy.

WIĘCEJ O MNIE:

www.youtube.com/channel/UCVuNIjQPvYzHO5ixyEqjFNw (film dokumentalny o Projekcie “Wyspa” O.Z.Turawa)

pl-pl.facebook.com/anna.glinskalachowicz
annaglinskalachowicz@o2.pl

www.arteterapia.opole.pl

 

WARSZTAT – WYTAŃCZYĆ I DOŚWIADCZYĆ SIEBIE. TANIEC I EKSPRESJA WIZUALNA JAKO DROGA DO SWOJEGO WNĘTRZA, PRZESTRZEŃ DO SPOTKANIA Z INNYMI I DRZWI DO ODPOWIEDZI NA WAŻNE PYTANIA

Taniec to piękna podróż, od ciebie zależy dokąd się w niej skierujesz i co odkryjesz! Podczas warsztatu będziemy doświadczać tańca i ekspresji wizualnej jako wzajemnie połączonych elementów naszej aktywności, ich połączenie ma nie tylko wzmocnić  siłę ich oddziaływania, ale przede wszystkim pomóc odnaleźć najkrótszą i najpiękniejsza drogę do swojego wnętrza – wprost przez twoje serce i emocje. Spojrzymy wstecz i w przyszłość, będziemy w teraźniejszości, aby doświadczyć połączenia, przepływu i jedności. Zadamy sobie pytania o to kim jestem, skąd przychodzę i dokąd podążam. Zabiorę ciebie w tę podróż w bezpiecznej przestrzeni, służąc obecnością, uwagą, moim doświadczeniem i wiedzą. Z pewnością odkryjesz nieznane dotąd zakamarki siebie i przywieziesz z tej wyprawy prawdziwe skarby! Zapraszam – czekam właśnie na ciebie!

 

CO ZABRAĆ: wodę do picia, swobodny strój do tańca, tańczymy na boso!

 

WARSZTAT WYTAŃCZYĆ I DOŚWIADCZYĆ SIEBIE – SOBOTA, GODZ. 14.00 – 15.30, SALA 1.