Marzanna Radziszewska

Zagadki bliskich relacji. Psychobiologia związków.

  Wielu z nas poszukuje odpowiedzi na pytania: Dlaczego w moim życiu pojawiają się wiąż te same, uciążliwe wzorce w związkach intymnych i innych relacjach? Dlaczego, mimo podejmowanych przeze mnie prób wyciągania wniosków z niepowodzeń, tak często wikłam się w kolejne niefortunne związki? 

  Nie ma przypadku w tym, z kim wchodzimy w bliskie relacje, nie tylko te intymne i jak się one układają. Na poziomie świadomym opieramy się w naszych wyborach na takich wyobrażeniach o związkach, jak: jedność, harmonia, wzajemna troska, opieka, wsparcie, oddanie czy wspólne dążenie do sukcesu. Rzadziej kieruje nami ciekawość poznania drugiego człowieka, bez oczekiwania tego, co w tej relacji możemy otrzymać. Na poziomie nieświadomym sterują nami stłumione, nieuzdrowione rany emocjonalne, a związek z drugą osobą jest nadzieją na to, że rany przestaną się jątrzyć. Wcześniej czy później iluzja pryska. Pojawia się dyskomfort, frustracja, złość, poczucie winy, poczucie krzywdy. 

  Podczas wykładu poznasz cztery podstawowe typy uwikłań, które leżą u podłoża większości bliskich relacji, w które wchodzimy. Dowiesz się jak poziom naszej świadomości wpływa na nasze podejście do problemów pojawiających się w relacjach i możliwości ich rozwiązywania. Zrozumiesz jak wykorzystać doświadczenie z nich płynące do budowania bardziej satysfakcjonujących związków.

  O mnie

  Od zawsze towarzyszyło mi poczucie, że świat materialny jest przejawem niewidzialnego, które kieruje nim w niewiarygodnie precyzyjny sposób. Od zawsze poszukiwałam odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jaki jest cel mojego życia? Jaki jest zakres mojej wolnej woli i czy w ogóle ją posiadam? 

  Mając naturę dociekliwą i jednocześnie ceniącą sobie uporządkowanie zaczęłam od zgłębiania cudu ludzkiego ciała podczas studiów, które przygotowały mnie do zawodu lekarza. Jednocześnie stale pozostawałam otwarta na poznawanie tego, co niematerialne, obserwując w codziennej lekarskiej pracy powiązania pomiędzy psyche i somą, przez wiele lat trudne do wyjaśnienia w sposób, który mogłabym zaakceptować jako kompletny. Nie ignorowałam tego, co pojawiało się jako doświadczenie tylko dlatego, że nie potrafiłam wyjaśnić jego istoty posługując się dotychczasową wiedzą. Zadawałam pytania. Z czasem zaczęły pojawiać się odpowiedzi.

  Od 10 lat praktykuję psychobiologię, a od 5 lat także jej nauczam. Prowadzę autorski projekt o nazwie Akademia Psychobiologii, w którym dzielę się nie tylko wiedzą dotyczącą zależności pomiędzy psyche i somą, ale także – a może przede wszystkim – moim, stale ewoluującym pojmowaniem odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jaki jest cel mojego życia? Jaki jest zakres mojej wolnej woli i czy w ogóle ją posiadam?