Mirek Chybicki

5Rytmów Sweat Spaceholder

    Opis warsztatu

    Będziemy na nowo odkrywać siebie w ciele, w ruchu, w oddechu. Nie ma znaczenia skąd pochodzimy, jak dorastaliśmy, czy potrafimy tańczyć czy nie. Ruch jest lekarstwem. Wszystko jedno, czy myślimy o sobie, że ruszamy się niezdarnie, czy z gracją, ruch nas leczy. Nasze ciała nie kłamią – będziemy wiedzieć czy jesteśmy zamknięci czy otwarci, usztywnieni czy płynni, napięci czy rozluźnieni, odłączeni czy podłączeni.

    Łatwo jest stracić równowagę, być ciągle w głowie, być nadmiernie emocjonalnym, niefrasobliwym, czy kontrolującym. Wiele rzeczy nosimy na swoich barkach. W praktyce 5Rytmów tańczymy z tym wszystkim co się w nas dzieje i łączymy z innymi, którzy robią to samo.

    O mnie

    Mam 41 lat. Od 15 jestem psychologiem i wykładowcą psychologii, od 10 medytuję, spędziłem nie mniej niż 100 dni na odosobnieniach medytacyjnych. Nie wiem dokładnie ile, przestałem liczyć lata temu. Tańczę od 5ciu lat, od trzech prowadzę regularne zajęcia z tanecznej praktyki medytacyjnej. Jestem przeszkolony w nurcie psychoterapii Gestalt. Na wszystko wymienione mam odpowiednie certyfikaty, wydane przez odpowiednio szanowane instytucje. Wszystko powyższe jest bez znaczenia. Znaczenie ma w jaki sposób jestem obecny Teraz. W jaki sposób będę obecny kiedy się spotkamy.