MYSZKA RADEK

5RYTMÓW

5RYTMÓW

 

Zajęcia poprowadzi Radek Myszka – od 2018 roku certyfikowany nauczyciel 5Rytmów, od 2016 roku prowadzący zajęcia z 5Rytmów w formule Sweat jako Spaceholder.

 

5 RYTMÓW

Będziemy na nowo odkrywać siebie w ciele, w ruchu, w oddechu. Nie ma znaczenia skąd pochodzimy, jak dorastaliśmy, czy potrafimy tańczyć czy nie. Ruch jest lekarstwem. Wszystko jedno, czy myślimy o sobie, że ruszamy się niezdarnie, czy z gracją, ruch nas leczy. Nasze ciała nie kłamią – będziemy wiedzieć czy jesteśmy zamknięci czy otwarci, usztywnieni czy płynni, napięci czy rozluźnieni, odłączeni czy podłączeni.

Łatwo jest stracić równowagę, być ciągle w głowie, być nadmiernie emocjonalnym, niefrasobliwym, czy kontrolującym. Wiele rzeczy nosimy na swoich barkach. W praktyce 5Rytmów tańczymy z tym wszystkim co się w nas dzieje i łączymy z innymi, którzy robią to samo.

WIECZÓR OTWARTY: 5Rytmów –  sobota, godz. 18.00 – 19.30, sala nr 1.